Normalizimi – Negociatat e Brukselit midis Beogradit dhe Prishtinës

Normalizimi i marrëdhënieve midis dy shoqërive, normalizimi i marrëdhënieve midis dy kombeve

SHPREHJE E STATUSIT TMP ZBATIMIT NGA NGJYRA

 • 2011
    02.07.

  2011/02.07. - Marrëveshja për Regjistrin Civil

  Marrëveshja është zbatuar plotësisht

 • 2011
    02.07.

  2011/02.07. - Marrëveshja për Lirinë e Lëvizjes

  Marrëveshja është zbatuar më së shumti

 • 2011
    02.09.

  2011/02.09. - Marrëveshja për Kadastrën

  Marrëveshja nuk është zbatuar

 • 2011
    02.09.

  2011/02.09. - Marrëveshja për Vulat Doganore

  Marrëveshja është zbatuar plotësisht

 • 2011
    21.11.
 • 2011
    02.12.
 • 2012
    24.02.

  2012/24.02. - Marrëveshja për përfaqësimin rajonal

  Marrëveshja është zbatuar plotësisht

 • 2012
    04.12.
 • 2013
    08.09.

  2013/08.09. - Marrëveshja për energjinë

  Filloi zbatimi i pikave të rëna dakord të këtyre dokumenteve

 • 2013
    08.09.

  2013/08.09. - Marrëveshja për Telekomunikacionin

  Marrëveshja është zbatuar më së shumti

 • 2014
    14.11.

  2014/14.11. - Marrëveshja për vizitat zyrtare

  Marrëveshja është zbatuar më së shumti

 • 2015
    09.02.

  2015/09.02. - Marrëveshja për Integrimin e Gjyqësorit

  Marrëveshja është zbatuar plotësisht

 • 2015
    26.03.
 • 2015
    25.08.
 • 2015
    25.08.
 • 2016
    19.01.
 • 2016
    30.11.
 • 2020
    04.09.

  2020/04.09. - Dokumentet e Uashingtonit

  Filloi zbatimi i pikave të rëna dakord të këtyre dokumenteve