NORMALIZIMI

Strategjia dhe politika e komunikimit për normalizimin e përmirësuar

NORMALIZIMI

  • Përmirësimi i komunikimit midis dy shoqërive

  • Ulja e distancës etnike

  • Normalizimi i marrëdhënieve midis dy popujve

  • Pranimi i normalizimit nga qytetarët

Normalizimi i marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës është një frazë e zakonshme që kujton  menjëherë negociatat që bëhen që nga viti 2011. Megjithatë, ne e shohim normalizimin në kuptimin thelbësor – si përmirësimin e marrëdhënieve midis dy shoqërive, serbe dhe kosovare, dhe dy popujve, serbëve dhe shqiptarëve.

Besojmë se kjo është ndoshta çështja më e rëndësishme rajonale për dekadat e ardhshme dhe duam të kontribuojmë në përmirësimin e këtyre marrëdhënieve dhe atë normalizim. Negociatat dhe dialogu i   Brukselit janë vetëm pjesë e procesit, ato nuk nënkuptojnë normalizimin, për të cilin ne si CDDRI po punojmë. Sidoqoftë, ato sigurisht janë pjesë e rëndësishme e normalizimit.

CDDRI adreson këtë çështje politike përmes pjesëmarrjes aktive në dialogje dhe deliberacione  mbi çështjen e Kosovës me aktorët që merren me këtë çështje, siç janë organizatat joqeveritare dhe Think-tank, Zyra për Kosovë dhe Metohi, Konventa Kombëtare për Bashkimin Evropian dhe Grupi Punues i Kapitullit 35, etj.

Ne gjithashtu ndërtojmë dhe mbajmë marrëdhënie dhe bashkëpunim intensiv me aktorët socialë dhe politikë në Kosovë, si midis serbëve të Kosovës ashtu edhe shqiptarëve të Kosovës.

DIALOGU

Këtë vit shënohet 10 vjetori i fillimit të negociatave dhe dialogut midis dy palëve, i cili përmes secilës fazë të tij ka një qëllim – normalizimin. Ne jemi dëshmitarë që në vitet e kaluara, ky proces ka hasur në pengesa, përmes ndërprerjes së plotë të negociatave, futjes së taksave mbi mallrat serbe nga autoritetet në Prishtinë, por edhe disa proceseve gjarpëruese në formën e nënshkrimit të dokumenteve në  Shtëpinë e Bardhë në Shtator 2020.

Emërimi i Përfaqësuesit të ri Special të Bashkimit Evropian për Dialogun Beograd-Prishtinë, Miroslav Lajçak dhe energjia dhe optimizmi që e ka investuar personalisht në proces na japin një dozë optimizmi në mënyrë që procesi i Brukselit të prodhojë përsëri progres konkret. Dinamika politike në Beograd dhe Prishtinë sigurisht që kushtëzojnë progresin, por sot, për herë të parë, mund të thuhet se të dy palët negociuese kanë fuqinë politike për të vendosur dhe zbatuar marrëveshjen.

PROJEKTI

Qëllimi i këtij projekti është të tregojë anën tjetër të normalizimit përveç rrjedhës së normalizimit përmes negociatave midis dy palëve nën kujdesin e Bashkimit Evropian. Normalizimi që çon në krijimin e marrëdhënieve të mira midis dy popujve, zvogëlimin e distancës etnike dhe përpjekjet për t’i sjellë këta  dy etos më afër.

Ka rëndësi thelbësore që qytetarët e të dy palëve të kuptojnë vetë procesin e dialogut, në mënyrë që të shohin se si dialogu ndikon në jetën e tyre ose në komunitetin e tyre politike. Prandaj, ne do të përpiqemi ta sjellim këtë proces më afër të gjithëve në një mënyrë krijuese.

FAQJA NË INTERNET

Në faqen e normalizimit mund të gjeni një pasqyrë kronologjike të të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara, shkallën e zbatimit të tyre, aktorët kryesorë që morën pjesë në arritjen e tyre, por edhe dokumentet e nënshkruara në negociatat midis Beogradit dhe Prishtinës.

Për më tepër, faqja ofron një mori informacionesh shtesë, të tilla si harta, informacione të hollësishme në lidhje me Asociacionin e Komunave Serbe, propozime për një model gjithëpërfshirës të marrëveshjes, analiza dhe kërkime të sjella nga ekspertët tanë.

Ky projekt mbështetet nga Fondi Ballkanik për Demokraci projektit të Fondit Gjerman Marshall dhe “USAID”, implementuar nga Qendra për Dialog Social dhe Nismat Rajonale.

Rreth CDDRI

Qendra për Dialog Social dhe Nismat Rajonale (CDDRI) është  “think and do tank” kushtuar krijimit të hapësirës për dialog social si bazë për ndryshime të qëndrueshme shoqërore.

CDDRI përpiqet të nxit shoqërinë serbe përmes një dialogu që përfshin të gjitha grupet shoqërore dhe që respekton mendimin dhe argumentet e të gjithëve pa diskriminim, megjithëse nuk e pranon atë. Gjithashtu, CDDRI kërkon të thellojë marrëdhëniet rajonale përmes një procesi bashkëpunimi në interes të përbashkët, destigmatizimin dhe shoqërimin në mënyrë që të përmirësojë cilësinë e jetës së të gjithë banorëve të Ballkanit.

Ne bashkojmë qeverinë, opozitën, sektorin privat dhe publik, akademinë dhe shoqërinë civile, ku çështjet kryesore në Serbi dhe rajon diskutohen përmes debateve të hapura.

Ne përdorim teknika inovative kërkimore për të fituar njohuritë më të besueshme në lidhje me fenomenet shoqërore. Ne kryejmë analiza rigoroze të sfidave kritike për shoqërinë dhe ofrojmë njohuri mbi ndikimin e ndryshimeve gjeopolitike në Serbi dhe rajon.

Ne mbledhim së bashku dhe drejtojmë një brez të ri udhëheqësish për të zgjeruar njohuritë për sfidat  kryesore politike dhe shoqërore dhe për të zhvilluar aftësitë analitike. Në atë mënyrë, mundësojmë ndryshime pozitive afatgjata shoqërore në Serbi dhe në rajon.