Kishat dhe manastiret

Në këtë pjesë të faqes në internet mund të gjeni harta gjeografike të trashëgimisë kulturore serbe. Ato përfaqësojnë një përmbledhje të të gjitha kishave dhe manastireve të Kishës Ortodokse Serbe, me theks të veçantë në ndërtesat e mbrojtura nga UNESCO.

Gjatë viteve, ka pasur shumë përpjekje për të përcaktuar numrin e saktë të objekteve fetare të KOS-it të vendosura në Kosovë.

Një dokument i përbashkët i lëshuar nga misioni i UNMIK-ut dhe OSBE vlerëson numrin e ndërtesave në rreth 114, përfshirë kishëzat dhe ndërtesat e shkatërruara. Ky vlerësim ishte më gjithëpërfshirës dhe më i hollësishëm se vlerësimet e bëra më vonë. Zyra për Kosovë dhe Metohi pretendon se numri i ndërtesave fetare që i përkasin KOS është 44. Ky numër përkon me numrin e ndërtesave fetare të Kishës Ortodokse Serbe të renditur në planin e Ahtisarit. Për më tepër, ky numër u miratua përfundimisht përmes legjislacionit të Kosovës, i cili nuk pranohet nga pala serbe, brenda Ligjit për Zonat e Veçanta të Mbrojtura.

Rëndësia e kësaj çështje është se ajo do të jetë e rëndësishme për zgjidhjen e mëtejshme të statusit të kishave dhe manastireve. Shumë e shohin këtë çështje si një pjesë integrale dhe kryesore të dokumentit përfundimtar që do të nënshkruhet nga Beogradi dhe Prishtina.

Përmes këtij seksioni në faqe në internet, do të përpiqemi të përcjellim informacionin më të rëndësishëm për këtë çështje, me paraqitjen e zgjidhjeve të mundshme.

Më poshtë janë tekstet që flasin për zgjidhjet e mundshme për mbrojtjen e monumenteve të kulturës, si dhe shembuj sesi mosmarrëveshjet e tilla janë zgjidhur në raste të tjera dhe në vende të tjera nëpër botë. Shpresojmë se ato mund të na ndihmojnë të shohim më mirë imazhin më të gjerë dhe të zbatojmë disa shembuj të mirë të praktikës në këtë rast.

Zona speciale të mbrojtjes

Zona të veçanta të mbrojtura nga neni 7 i Ligjit për zonat e veçanta të mbrojtura

Zona speciale të mbrojtura të kufizuara në një rreze prej 50 metrash

Zona speciale të mbrojtjes të kufizuara në një distancë prej 100 metrash

Vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s