Цркве и манастири

У овом делу сајта можете пронаћи географске мапе српске културне баштине. Оне представљају преглед свих цркава и манастира Српске православне цркве, са посебним нагласком на објекте који су под UNESCO заштитом.

Током година било је доста покушаја да се утврди тачан број верских објеката СПЦ који се налази на територији Косова.
У заједничком документу који су донели мисија УНМИК и ОЕБС број објеката се процењује на око 114, укључујући капеле и порушене објекте.

Ова процена је била свеобухватнија и детаљнија од процена које су рађене касније. Канцеларија за Косово и Метохију тврди да је број верских објеката који припадају СПЦ 44.

Овај број се поклапа са бројем верских објеката Српске православне цркве који су наведени у Ахтисаријевом плану. Надаље, овај број је финално усвојен кроз косовско законодавство, које српска страна не прихвата, у оквиру Закона о специјалним заштићеним зонама.

Важност овог питања јесте у томе што ће оно бити значајно за даље решавање статуса цркава и манастира. Многи ово питање виде као саставни и кључни део завршног документа који ће бити потписан од стране Београда и Приштине.

Кроз овај одељак на сајту настојаћемо да пренесемо најважније информације о овом питању, уз предочавање могућих решења.

У наставку се налазе текстови који говоре о потенцијалним решењима заштите културних споменика, као и примери на који је начин су решени овакви спорови у другим случајевима и на другим местима широм света. Они нам, надамо се, могу помоћи да боље видимо ширу слику и да неке добре примере праксе применимо у овом случају.

Специјалне заштићене зоне

Специјалне заштићене зоне из члана 7 Закона о специјалним заштићеним зонама

Специјалне заштићене зоне ограничене у кругу од 50 метара

Специјалне заштићене зоне ограничене у кругу од 100 метара

UNESCO светска баштина