Споразуми

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о матичним књигама
Датум потписивања: 02. јул 2011.

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о слободи кретања
Датум потписивања: 02. јул 2011.

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о катастру
Датум потписивања: 02. септембар 2011.

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о царинским печатима
Датум потписивања: 02. септембар 2011.

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о интегрисаном управљању прелазима
Датум потписивања: 02. децембар 2011.

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о регионалном представљању
Датум потписивања: 24. фебруар 2012.

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о размени официра за везу
Датум потписивања: 04. децембар 2012.

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о енергетици

Датум потписивања: 8. септембар 2013.

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о телекомуникацијама

Датум потписивања: 8. септембар 2013.

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о званичним посетама

Датум потписивања: 14. новембар 2014.

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о интеграцији правосуђа

Датум потписивања: 09. фебруар 2015.

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о интеграцији Цивилне заштите
Датум потписивања: 26. март 2015.

Normalizacija Beograd - Pristina

Споразум о ревитализацији моста у Митровици
Датум потписивања: 25. август 2015.

Normalizacija Beograd - Pristina

Вашингтонски документи
Датум потписивања: 04. септембар 2020.