Споразум о катастру

Споразум у оквиру техничког дијалога
Датум потписивања: 02. септембар 2011.

Статус споразума:
Споразум није имплементиран

Стране/делегације

Normalizacija - Borko Stefanovic

Борко Стефановић
шеф преговарачког тима Београда

Normalizacija - Robert Kuper

Роберт Купер
Председавајући – фацилитатор ЕУ

Normalizacija - Edita tahiri

Едита Тахири
шефица преговарачког тима Приштине

Званичници

Normalizacija - Boris Tadic

Борис Тадић
Председник Србије

Normalizacija - Mirko Cvetkovic

Мирко Цветковић
Премијер Србије

Normalizacija

Атифете Јахјага
Председница Косова*

Normalizacija - Hasim Taci

Хашим Тачи
Премијер Косова*

Позадина:

Циљ овог споразума био је успостављање поуздане катастарске евиденције на Косову.
Након 1999. године косовске катастарске евиденције које су покривале период од 1983. до 1999. биле су уништене, изгубљене или измештене у Србију што је довело до око 60,000 нерешених имовинских спорова. УНМИК је, уз помоћ међународних донатора, поново успоставио катастарски информативни систем на Косову, међутим, празнине су и даље биле присутне.

У складу са овим споразумом успостављање поузданог катастра на Косову подразумевало је следеће:

Београд је био у обавези да скенира оригиналну катарску евиденцију из периода пре 1999. године која је измештена са Косова и копије достави Специјалном представнику ЕУ. С друге стране, Приштина је требало да успостави стручну агенцију чији задатак би било упоређивање скенираних копија приватне својине, приватне комерцијалне својине и приватне црквене својине пре 1999. са реконструисаним косовским катастром.

Поред тога превиђено је оснивање трипартитне групе за спровођење коју би чинили катастарски стручњаци обе стране и којом би председавала ЕУ. Задатак ове групе било би утврђивање празнина у оригиналној катастарској евиденцији из периода пре 1999. године, као и надгледања рада стручне агенције. Случајеве за које стручна агенција на основу поређења утврди да евиденције нису истоветне, трипартитна група за спровођење би пренела на механизам за решавање спорова.

Тај механизам у првом степену би чинила комисија састављена од међународних и косовских имовинских и катастарских стручњака, а већину њих именовао би Специјални представник ЕУ. Веће Врховног суда Косова где би већину чиниле међународне судије поступало би као другостепено жалбено тело, чије одлуке би биле коначне и извршне.

Процес дигитализације катастарске евиденције у Србији завршен је марта 2016. године. Примопредаја првог пакета дигитализованих копија извршена је Високом представнику ЕУ у Приштини 24. јануара 2014. године, док је катастарска документација за општину Сува Река предата косовској страни још јануара 2012. године. Јуна 2016. године Косово је усвојило Закон о оснивању Агенције за упоређивање и верификацију имовине (КАУВИ).

Међутим, ови напори нису осигурали имплементацију, Србија истиче да је КАУВИ супротна постигнутом споразуму, и да би се у том случају одлучивање о имовинским правима грађана и Српске православне цркве поверило телима која нису предвиђена споразумом и у којима нема представника Срба (о чијој се имовини одлучује). Србија стога одбија да преда преосталу катастарску евиденцију, док Приштина истиче да је оснивањем агенције испунила своје обавезе из споразума.

Суштинске тачке споразума

Линк за текст споразума на следећим језицима