Marrëveshja për Menaxhimin e Integruar të pikëkalimeve

Marrëveshja brenda kornizës së dialogut teknik
Data e nënshkrimit:
2 dhjetor 2011 – Marrëveshja për Menaxhimin e Integruar të pikëkalimeve,
23 shkurt 2012 – Protokolli Teknik për Zbatimin e Marrëveshjes për Menaxhimin e Integruar të pikëkalimeve.

Statusi i marrëveshjes:
Marrëveshja është zbatuar më së shumti

Palët/delegacionet

Normalizacija - Borko Stefanovic

Borko Stefanoviq
Shefi i ekipit negociator të  Beogradit

Normalizacija - Robert Kuper

Robert Kuper
Kryesues – ndërmjetësues i BE-së

Normalizacija - Edita tahiri

Edita Tahiri
Shefe e ekipit negociator të Prishtinës

Zyrtarët

Normalizacija - Boris Tadic

Boris Tadiq
President i Serbisë

Normalizacija - Mirko Cvetkovic

Mirko Cvetkoviq
Kryeministër i Serbisë

Normalizacija

Atifete Jahjaga
Presidente e Kosovës*

Normalizacija - Hasim Taci

Hashim Thaçi
Kryeministër i Kosovës*

Historiku:

Edhe pse njëra palë e njeh vijën si kufi dhe tjetra si vijë administrative, kjo nuk ishte pengesë për arritjen e një Marrëveshjeje mbi Menaxhimin e Integruar të pikëkalimeve/kufijve, të njohur si IBM.

Marrëveshja përfshinte integrimin e pikëkalimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që palët, me zbatimin e modelit IBM, gradualisht të krijojnë pika të përbashkëta kontrolli të integruara në të gjitha pikëkalimet e përbashkëta. Në pikëkalimet e integruara do të sigurohej prania e ekuilibruar e autoriteteve përkatëse të të dy palëve (doganat, policia, etj.) si dhe prania e EULEX-it. Sipas marrëveshjes, nuk do të ketë shfaqje të simboleve shtetërore në mjediset e përbashkëta në zonën ku zyrtarët e të dy palëve do të ushtrojnë detyrën e tyre.

Parashikohet gjithashtu që zbatimi i kësaj marrëveshje do të monitorohet nga një grup i udhëhequr nga BE.

Nga gjithsej gjashtë pikëkalime (Jarinje/Jarinjë; Merdare/Merdarë; Mutivode/Mutivodë; Brnjak/Bërnjak; Bela zemlja/Konçul; Muçibaba/Depce), deri tani vetëm pikëkalimet Mutivodë dhe Merdarë janë përfunduar. Pas nënshkrimit të marrëveshjes mbi normalizimin ekonomik midis Kosovës dhe Serbisë (në Uashington 2020), pala serbe ra dakord të zhvendosë stafin e saj në objektin e ri, pas gati nëntë vjet vonesë.

Pikat thelbësore të marrëveshjes

Link në tekstin e marrëveshjes në gjuhët e mëposhtme