Marrëveshja për Regjistrin Civil

Marrëveshja brenda kornizës së dialogut teknik
Data e nënshkrimit: 2 korrik 2011

Statusi i marrëveshjes:
Marrëveshja është zbatuar plotësisht

Palët/delegacionet

Normalizacija - Borko Stefanovic

Borko Stefanoviq
Shefi i ekipit negociator të  Beogradit

Normalizacija - Robert Kuper

Robert Kuper
Kryesues – ndërmjetësues i BE-së

Normalizacija - Edita tahiri

Edita Tahiri
Shefe e ekipit negociator të Prishtinës

Zyrtarët

Normalizacija - Boris Tadic

Boris Tadiq
President i Serbisë

Normalizacija - Mirko Cvetkovic

Mirko Cvetkoviq
Kryeministër i Serbisë

Normalizacija

Atifete Jahjaga
Presidente e Kosovës*

Normalizacija - Hasim Taci

Hashim Thaçi
Kryeministër i Kosovës*

Historiku:

Para dhe gjatë konfliktit në Kosovë, regjistrat civil të Kosovës u shkatërruan ose u zhvendosën në Serbi. Vlerësohet se kishte gjithsej 12.036 libra regjistër nga Kosova në Serbi. Dokumentet u janë lëshuar qytetarëve të Kosovës nga administrata e UNMIK-ut (UNMIK-u lëshoi ​​mbi 977.000 letërnjoftime dhe 77.500 pasaporta të UNMIK-ut për qytetarët).

Kopjet e regjistrave civil janë certifikuar në Nish, si pjesë e një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian, përfshirë në procesin EULEX-in, Zyrën e BE-së në Kosovë/EUSR, Këshillin danez për Refugjatë si një partner ekzekutiv, si dhe ekipe nga Kosova dhe Serbia. Si rezultat i kësaj marrëveshjeje, regjistrat civil e parë iu dorëzuan Komunës së Janjevës dhe Komunës së Lipjanit.

Pikat thelbësore të marrëveshjes

Link në tekstin e marrëveshjes në gjuhët e mëposhtme