Marrëveshja për Vulat Doganore

Marrëveshja brenda kornizës së dialogut teknik
Data e nënshkrimit: 2 shtator 2011

Statusi i marrëveshjes:
Marrëveshja është zbatuar plotësisht

Palët/delegacionet

Normalizacija - Borko Stefanovic

Borko Stefanoviq
Shefi i ekipit negociator të  Beogradit

Normalizacija - Robert Kuper

Robert Kuper
Kryesues – ndërmjetësues i BE-së

Normalizacija - Edita tahiri

Edita Tahiri
Shefe e ekipit negociator të Prishtinës

Zyrtarët

Normalizacija - Boris Tadic

Boris Tadiq
President i Serbisë

Normalizacija - Mirko Cvetkovic

Mirko Cvetkoviq
Kryeministër i Serbisë

Normalizacija

Atifete Jahjaga
Presidente e Kosovës*

Normalizacija - Hasim Taci

Hashim Thaçi
Kryeministër i Kosovës*

Historiku:

Qëllimi i kësaj marrëveshje ishte heqja e embargos së ndërsjellë tregtare dhe sigurimi i lëvizjes së lirë të mallrave në përputhje me marrëveshjen e CEFTA-s. Marrëveshja për vulat doganore kërkonte të ofronte një zgjidhje të pranueshme për të dy palët dhe të lejonte që mallrat nga Kosova të hynin në Serbi.

Që kur Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008, Serbia ka ndaluar importin e produkteve të emërtuar “Republika e Kosovës”, si dhe transitin e mallrave përmes Serbisë për në vendet e treta.

Pas prishjes së negociatave në korrik, Kosova u hakmor duke futur ndalimin e saj (korrik 2011) mbi produktet serbe dhe duke filluar një operacion policor për të marrë kontrollin e dy pikëkalimeve kufitare veriore – Jarinjë dhe Bërnjak, të cilat mbetën jashtë fushëveprimit të Prishtinës, duke shkaktuar reagim te serbët në veri.

Me nënshkrimin e marrëveshjes, Serbia pranoi të pranonte mallra të shënuara “Doganat e Kosovës”, ndërsa Prishtina refuzoi të përfshinte stemat shtetërore, stemat, flamujt ose përdorimin e fjalës “republikë”. Gjithashtu u ndalua përdorimi i vulave paralele të Administratës Tatimore të Serbisë, të cilat u përdorën nga strukturat në veri të Kosovës për të ribotuar dokumentet e Kosovës.

Kjo marrëveshje u mundësoi palëve të përmirësonin marrëdhëniet e tyre tregtare dhe hapi rrugën për arritjen e një Marrëveshjeje për Themelimin e një Fondi për Zhvillim për katër komuna në veri të Kosovës. Dhe për të vendosur kontrollin doganor në pikëkalimet në veri, Kosova dhe Serbia arritën një Marrëveshje për mbledhjen e të ardhurave doganore më 17 janar 2013.

Pikat thelbësore të marrëveshjes

Link në tekstin e marrëveshjes në gjuhët e mëposhtme