Нови наратив нормализације

Документ који је пред вама је производ како експерата за комуникацију које је ангажовао Центар за друштвени дијалог и регионалне иницијативе (ЦДДРИ) у оквиру пројекта „Унапређење комуникације за свеобухватни споразум„ тако и дугогодишњег рада (истраживања јавног мњења, анализе, дискусије) ЦДДРИ у овкиру бављења регионалним односима и, посебно, косовским питањем у оквиру Бриселског дијалога.

Циљ објављивања оваквог документа је да помогне процес нормализације односа два народа, српског и албанског, што је у складу са радом наше организације. Сматрамо да процес политичке нормализације и потписивање свеобухватног споразума о нормалиозацији односа, који су прокламовани у Бриселском дијалогу и прихваћени од стране Београда и Приштине самим учешћем у истом, ни близу нису довољни за унапређење регионалне стабилности и сарадње и значајног квалитативног скока у односима два народа. Допринос овог документа видимо у промени наратива о будућем односу и сарадњи два народа, јер нам је претпоставка (заснована, између осталог, и на истраживањима јавног мњења које спроводимо редовно од 2019. године) да званични наратив готово једнако, ако не и више, утиче на креирање ставова међу грађанима од уврежених предрасуда и усвојене „истине“ о другом народу.

Нови наратив нормализације
Прочитати анализу